Liên hệ

Add: 24 Nguyen Hue St., Quy Nhon City,
Binh Dinh Province, Viet Nam
Tell: (84-256) 3820100/ 3829922
Fax: (84-256) 3828128
Email: sales3@saigonquynhonhotel.com.vn
Website: http://saigonquynhonhotel.com.vn

Gửi thư

Xin vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi bên dưới.