(English) Summer Plus Package

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn - Saigon Quynhon Hotel
24 Nguyen Hue str, Le Loi Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam
Phone: 02563 829922 - 02563 828235
Email: sales3@saigonquynhonhotel.com.vn