Từ ngày 20/12/2017 đến 01/01/2018, Ông già Noel của khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn sẽ tặng quà cho các cháu khi lưu trú tại khách sạn.