• gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

Tri Ân Khách Hàng – Công Ty TNHH Dược Phẩm Huy Văn

Tối ngày 7/12/2017,  Công ty TNHH Dược Phẩm Huy Văn đã tổ chức thành công Hội nghị – Tri ân khách hàng tại Nhà hàng Hoàng Hậu – Khu Du Lịch Ghềnh Ráng. Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn rất vinh dự là đơn vị tổ chức buổi lễ quan trọng này.